ลองกับเพลงที่แนะนำ

3 D Children Photo Book

เข้ากันได้กับ Apple Motion 5 ขึ้นไป

MotionElements ฉบับพิเศษ

  • การรับประกันคืนเงิน 100%

แบ่งปัน

รายละเอียด

  • รหัส:  4069292
  • ต้องการเวอร์ชั่น:  5 และที่สูงกว่า
  • ช่วงระยะเวลา:  94 วินาที
  • ความละเอียด:  1920 x 1080
  • ขนาดไฟล์:  262.0 MB

นิ่ง

Apple Motion 5 Project.

* 2 Versions Included.

* 1080p Full HD

* 10 Pages.

* 56 Photos or Videos Placeholders.

* 11 Text Placeholders.

* 1:34 min duration.

* Video Tutorial to help costumization Process.

* No 3rd-party plug-ins required.

* No 3D Software Used.

Video Tutorial Covers (27 min Duration):

* - Project Structure & Organization .

* - Replacing Photos.

* - Replacing Texts.

* - Changing Colors & Elements ( Floor, Walls, Book pages, Frames etc)

* - Replacing Assets.

* - Changing Elements Positioning.

* - Add more Photos.

* - Fruther Customization Tips

Sounndtrack available @ http://goo.gl/dXOipi

คำสำคัญ