ลองกับเพลงที่แนะนำ

Cartoon Speech Bubble

ไม่จำเป็นต้องมีปลั๊กอิน

แบ่งปัน

รายละเอียด

  • รหัส:  4070746
  • ต้องการเวอร์ชั่น:  5.1.2 และที่สูงกว่า
  • ต้องการปลั๊กอิน:  ไม่ใช่ 
  • ความละเอียด:  1920 x 1080
  • ขนาดไฟล์:  9 MB

นิ่ง

Download this Motion project file and enjoy this cool animation.

This is a set of 10 different “speech bubbles” in different styles.

Compositions are prepared with animation.

Just type your text and render them to use in any other NLE system.

Really simple to use, everything is prepared.

Font is used is free font Komica

คำสำคัญ