ฉันใช้

Adobe After Effects, ps, Final Cut Pro, Apple Motion, ai, Adobe Premiere

องค์ประกอบฟรี

background ภาพเคลื่อนไหว