Wstecz

Zestaw identyfikacji wizualnej

Logo marki

W kolorze

Podstawowa wersja logo MotionElements powinna być – w miarę możliwości – czarna na jednolitym białym tle. Można również użyć jasnych teł, jak długo logo jest czytelne. Kiedy logo pojawia się na białym tle, może być przedstawiane w kolorze Medium Slate Blue (kolor drugorzędowy).

MotionElements

Medium Slate Blue

SVG PNG

Zwrócono

Wszędzie, gdzie to możliwe, należy stosować podstawową wersję logo. Tym niemniej w przypadku zastosowań z obszarami jednolitego koloru można zastosować odwrócone białe logo.

Logoznak

Logoznaku można używać samodzielnie jako ikony, obrazu profilowego lub odznaki, ale nie należy nigdy używać znaku słownego bez tego symbolu obok.

Wytyczne co do rozmiaru

Przestrzenie logo

Logo należy przedstawiać w sposób wyraźny i spójny, do czego potrzebna jest wolna przestrzeń. Jak pokazano na ilustracji, wolna przestrzeń w logo tworzona jest na podstawie dwukrotności wysokości małej litery m.

MotionElements MotionElements

Minimalne rozmiary logo

Posiadanie rozmiaru minimalnego zapewnia czytelność i wyraźność logo nawet wtedy, gdy odtwarzane jest w małych rozmiarach. Do zastosowań cyfrowych logo nie powinno mieć mniej niż 28 szerokości. W przypadku wydruków logo powinno mieć co najmniej 15 mm szerokości.

MotionElements MotionElements

Kolory marki

Black
HEX #000000
RGB 0 0 0
CMYK 0 0 0 100
PANTONE PROCESS BLACK C
Medium Slate Blue
HEX #445FFA
RGB 68 95 250
CMYK 80 50 0 0
PANTONE 2727 C

Nieprawidłowe użycie

MotionElements MotionElements

Nie modyfikuj kolorów korporacyjnych

MotionElements MotionElements

Nie dodawaj rzucania cienia

MotionElements MotionElements

Nie dodawaj konturu logo

MotionElements MotionElements

Nie używaj gradientu na logo

MotionElements MotionElements

Nie zniekształcaj proporcji logo

MotionElements MotionElements

Nie zmieniaj kąta obracania

MotionElements

Tworząc kolor tła, zachowaj wystarczający kontrast

MotionElements MotionElements MotionElements

Nie używaj logo w kolorze w przypadku obrazów, w których wpłynęłoby to negatywnie na czytelność