Umowa licencyjna użytkownika końcowego typu Royalty-Free (Jednomiejscowa)