Umowa licencyjna użytkownika końcowego typu Royalty-Free (Kilka Siedzeń)